CS3282 - 2024 Batch

CATcher:

MarkBind:

RepoSense:

TEAMMATES:

CATcher

GOH YEE CHONG, GABRIEL

LEE XIONG JIE, ISAAC

VIGNESH SANKAR IYER

WONG CHEE HONG

MarkBind

CHAN YU CHENG

ELTON GOH JUN HAO

HANNAH CHIA KAI XIN

LEE WEI, DAVID

RepoSense

CHARISMA KAUSAR

DAVID GARETH ONG

GOKUL RAJIV

MARCUS TANG XIN KYE

TEAMMATES

CHANG WENG YEW, NICOLAS

DOMINIC LIM KAI JUN

JAY ALJELO SAEZ TING

KEVIN FOONG WEI TONG

MOK KHENG SHENG FERGUS

NEO WEI QING

ONG JUN HENG, CEDRIC

SIM SING YEE, EUNICE

ZHANG ZIQING


  1. In the Python project, NEWS entries document contributions so that it can be added into the changelog.